وب سایت شخصی - حسن الفت

hassan olfat نویسنده

از آن لحظه بود که همه چیز به هم ریخت ، تمام غرورش همچو برج های دوقلو فرو ریخت ، ضربان قلبش دیگر آهسته نبود ، و حتی ذهنش هم بی قرار ، ذهنی که کلی حصار ساخته بود برای این لحظه حالا شاهد تخریب آنهاست ، شاهد خودکشی!!!

ادامه مطلب