وب سایت شخصی - حسن الفت

شبکه های اجتماعی

نویسنده hassan olfat

تاریخ انتشار

شبکه اجتماعی  چیست ؟
چگونه شبکه های اجتماعی بوجود آمده اند؟
آیا برنامه نویسان به تنهایی آنها را بوجود آورده اند یااین تفکر را جامعه شناسان یا سیاستمداران به آنها القا کرده اند ؟
اصلا هدف از به وجود آمدن شبکه های اجتماعی چیست ؟آیا هدف فقط ارتباط آسان با یکدیگر بود؟ یا اهداف مالی یا سیاسی خواصی را دنبال میکردند؟
آیا تمامی جوامع به درک استفاده درست از آن رسیده اند ؟
به خاطر دارم در زمانی که دوران دبیرستان را سپری میکردم اکثر جوانان و نوجوانان هم سن و سال من از نرم افزار یاهو مسنجر استفاده می‌کردند . و بیشتر هدف سرگرمی و آشنایی هایی بود که نمی‌توانستند در دنیای واقعی به هر دلیل داشته باشند. و آزادانه با هر کس ارتباط بر قرار کنند و هر سخنی که دوست داشتند تبه سخن بیاورند. و ساعت ها خود را در فروم های مختلف سرگرم کنند. اما در آن زمان به دلیل محدودیت استفاده از اینترنت و شناخت ناکافی خانواده ها از کامپیوتر و اینترنت خیلی مورد استقبال خانواده ها قرار نگرفت و حتی نگرانی هایش بسیاری را به وجود آورد
من فکر می‌کنم شاید از آن زمان بود که ، انسانهای نزدیک از هم دور و انسان های دور به ما نزدیک شده اند  وتا زمان حال که شبکه های اجتماعی زیاد و متنوعی برای هر نوع قشر جامعه وجود دارد ادامه پیداکرده و حتی به نظر من وخیم تر هم گشته
.من فکر می‌کنم شبکه اجتماعی در ابتدای پیدایشان توسط برنامه نویسان به وجود آمد و بعد توسط جامعه شناسان و سیاست مداران تحت کنترل قرار گرفته شد
.شبکه های اجتماعی به خودی خود بسیار مفید واقع شده اند
.شما به راحتی با دوستان و آشنایان خود در سرتاسر کره خاکی ارتباط برقرار می‌کنید
.با افراد مختلف با طرز فکر های مختلف در مکان علی مختلف و زبان های مختلف آشنا میشوید
.از کوچک‌ترین اخبار در هر جای دنیا مطلع می شوید
.از یک نواختی دنیای واقعی رها می شوید
.اطلاعات عمومی و تخصصی خود را افزایش می دهید
.اما تمامی اینها تنها زمانی زیبا هستند که ما درک درستی از استفاده آن داشته باشیم
.امیدوارم دنیای واقعی خود را فدای دنیای مجازی نکنیم


تگ ها : شبکه ، اجتماعی ، اینترنت