وب سایت شخصی - حسن الفت

درون

نویسنده hassan olfat

تاریخ انتشار

فرقی نمیکنه؟
می کنه؟
می فهمی چی میگم؟
راجع به چی میگم ؟
زمان ، مکان ، چیزایی که فکر میکنم اگر داشته باشیم حالمون بهتره
اینکه در بهترین زمان زندگیت در بهترین شهر دنیا جایی که خیلی دوستش داری زندگی کنی آیا خوشبختی؟
می دونی راجع به چی میگم؟
راجع به چی حرف میزنم؟
یه حس ، یه چیز خاص که به نظرم همه دارنش همه موجودات زنده .
چیزی که میتونه بی نیازت کنه
از چی؟
از مکان ، از زمان ، از پول از تمام چیزهایی که دوست داری داشته باشی
فکر کنم فهمیدی چی منظورمه.
اگه نفمیدی. برگرد ، برگرد به خودت تو اونجا پیداش خواهی کرد.
و وقتی پیداش کنی اصلا نگران گم شدن در ارتفاعات کوه ها ، یخ زدن و مرگ نیستی
اصلا ترسی نداری از مرگ
پس
return to your self


تگ ها :