وب سایت شخصی - حسن الفت

لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم

نویسنده hassan olfat

تاریخ انتشار

لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم

کافیست همدیگر را "قضاوت" نکنیم

لازم نیست برای "شادکردن" یکدیگر تلاش کنیم

کافیست بهم "آزار" نرسانیم

لازم نیست دیگران را "اصلاح" کنیم

کافیست به "عیوب" خود بنگریم

حتی لازم نیست یکدیگر را "دوست" داشته باشیم

فقط کافیست "دشمن" هم نباشیم

آری، در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن

!سخت ساده است


احمد شاملو


تگ ها :