وب سایت شخصی - حسن الفت

روز جهانی زمین

نویسنده hassan olfat

تاریخ انتشار


.روز بیست و دوم ماه آپریل هر سال را روزی جهانی زمین نامیده اند

مستندات و فیلم های بسیاری از کره زمین سیاره محبوب و قابل زیستن ما ساخته شده اند . از حیات وحش تا مشاغلی که با زمین ارتباط مستقیم دارند

تا زمان حال که ما زندگی میکنیم تنها جایی که انسان میتواند زندگی کند و ادامه حیات بدهد همین سیاره است . اما انسانها تا چه حد در مقابل زمین مسئول هستند ؟

آیا زمین تا آنها همین گونه خواهد بود ؟ آیا همین گونه سرسبز  و پر آب با هوایی پاکیزه خواهیم داشت ؟

مطمعنا خیر. حتی از نظر من نیاز به دقت زیاد هم نیست یک نگاه به اطراف خودمان بیندازیم. آلودگی هوا - گرمای زمین - کم شدن ذخایر نفتی و معدنی

گاهی فکر میکنم ما حتی به شهر و محله خود نیز اهمیت نمیدهیم چه برسد به کمی آن طرف تر

تنها کار خیلی از انسان ها نگرانی لحظه ای است یا  در حد لایک پستها.

همه مشکلات فردی خود را ارجح تر میدانند نسبت به مشکلات بزرکتر و آنها را سپرده اند به تعداد محدود از انسان ها واگر انها کارشان را خوب انجام ندهند به طوری که موجب آزارشان شود آن موقع مورد غرولتد آنها قرار میگیند. در حالی که حتی حاظر به کوچکترین همکاری نیستند

 کارهای کوچکی مانند مصرف درست تر آب - برق - گاز و حتی کاشتن نهالی یا گلی

استفاده از وسایل حمل عمومی ویا دوچرخه یا حتی سوخت های جایگزین

فقط کافیست فکر کنید که به بجای یه مکان سرسبز فقط کویر بود

نه درختی نه پرنده ای

حیوانات همیشه در قفس آن هم به تعداد محدود

به جای آب شیرین آب شور

برق و نفت و گازی نبود

همیشه ماسک بر دهان داشتم

این کاری است که ما داریم با زمین خوبمان میکنیم . نسل های آینده تجربه اش خواهند کرد

به محیط زیست خود اهمیت دهیم


تگ ها : زمین . آب . برق . گاز . انسان . حیوان . جاندار .