وب سایت شخصی - حسن الفت

hassan olfat نویسنده

.پسرکی نوجوان که عاشق دختری زیبا گشته بود

ادامه مطلب

hassan olfat نویسنده

ملاقات با خورشید در نگاه عاشق شدن برگ ها

ادامه مطلب

hassan olfat نویسنده

ابری که عاشق شده بود

ادامه مطلب

hassan olfat نویسنده

در ایستگاه نشسته بود ، منتظر بود. هنوز اتوبوس وارد ایستگاه نشده بود. گاهی می نشست گاهی قدم میزد. با یک بی قراری خاص خودش بعد از ظهر بود حوالی ساعت دو، یک هوای ابری آذر ماهی.

ادامه مطلب