وب سایت شخصی - حسن الفت

کتاب تنفس هوای تازه

نویسنده hassan olfat

تاریخ انتشار

تنفس هوای تازه یکی دیگر از کتاب های نوشته شده به دستان جورج اورل است
این کتاب به زمان قبل و بعد از جنگ جهانی اول تا اول جنگ جهانی دوم در شهر لندن می پردازد 
نام شخصیت اصلی این کتاب جورج کولینگ است و شغل او یک بازار یاب است و در فصل های مختلف زندگی سخت او را که جنگ تحت تاثیر قرار داده بود بر روی کاغذ می آورد
این کتاب بیشتر به تاثیرات جنگ بر روی طبیعت . کار . خلق و خوی انسان ها و حتی تغییرات بزرگ شدن شهر ها می پردازد.
در قسمتی از کتاب در مورد وضعیت کاری آمده است: 
همیشه کسی بعد از تو هست که به دنبال کار بگردد . ماه بعد یا ماه های بعد تعداد کارکنان را کاهش می دهند و در آخر نوبت به تو می شود. اگر اشتباه نکنم بعد از جنگ آدم بیشتر کار بود و این بدان معنا می مانست که یک کشتی با نوزده سرنشین در حال غرق شدن باشد.
کتاب از نظر من سیری داستانی یکسانی دارد و بیشتر حول مشکلات شخصیت اصلی فرد و دیدگاه او می پردازد .
اما جالب ترین قسمت کتاب از نظر من فصل آخر کتاب بود که داستان را باز و شما را با سوالی تنها می گذارد.
از دیدگاه من این کتاب بعد از ۱۹۸۴ . قلعه حیوانات . دختر کشیش و حتی همه جا پای چول در میان است قرار میگیرد


تگ ها :