لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم - حسن الفت

<div style="text-align:right;">لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم<br /><br />کافیست همدیگر را "قضاوت" نکنیم</div>

لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم

تاریخ انتشار :

لازم نیست یکدیگر را "تحمل" کنیم

کافیست همدیگر را "قضاوت" نکنیم

لازم نیست برای "شادکردن" یکدیگر تلاش کنیم

کافیست بهم "آزار" نرسانیم

لازم نیست دیگران را "اصلاح" کنیم

کافیست به "عیوب" خود بنگریم

حتی لازم نیست یکدیگر را "دوست" داشته باشیم

فقط کافیست "دشمن" هم نباشیم

آری، در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن

!سخت ساده است


احمد شاملو

نویسنده : hassan olfat


تگ ها :